Published reviews and articles on drama and theatre

Research articles and chapters in books:

Krüger, Lida. 2016. “‘Stop putting words in my mouth!’: Undermining the binary between the actual and the fictional.” New Theatre Quarterly, 32(3):244-255. 

Keuris, Marisa & Krüger, Lida. 2014. “South African drama and theatre heritage (part I): a map of where we find ourselves.” South African Theatre Journal, 27(1): 19-31.

Krüger, Lida. 2013. “‘Wie sal ons onthou?’: die gehoorlid se ongemaklike posisie in Deon Opperman se ‘Tree Aan !’” Litnet Akademies, 10(3): 418-458. December. http://litnet.co.za/assets//pdf/joernaaluitgawe%2010%283%29/10%283%29_GW_Kruger.pdf  (Accessed: 5 March 2014.)

Krüger, Lida; Viljoen, Hein & Wenzel, Marita. 2013. “Subversion versus inversion: the loss of the carnivalesque in Janet Suzman’s The Free State.” Journal of Literary Studies, 29(3):82-98.

Krüger, Lida. 2013. “The visual representation of the boundary between past and present: Chekhov’s The Cherry Orchard and Suzman’s The Free State.” In: Viljoen, Hein. (ed.) Crossing Borders, Dissolving Boundaries. Rodopi: Amsterdam. (Cross/Cultures.) pp. 93-112.

Reviews:

Krüger, Lida. 2014. Waterpas by Wessel Pretorius. Litnet, 21 August. http://www.litnet.co.za/teaterresensie-waterpas/ (Accessed: 8 September 2015.)

Krüger, Lida. 2014. Vir ewig en altyd by Tom Holloway. Litnet, 30 July. http://www.litnet.co.za/vryfees-2014-vir-ewig-en-altyd/  (Accessed: 8 September 2015.)

Krüger, Lida. 2014. Slaaf by Wessel Pretorius and Carel Nel. Litnet, 30 July. http://www.litnet.co.za/vryfees-2014-slaaf/ (Accessed: 8 September 2015.)

Krüger, Lida. 2012. Review of Skrapnel by Willem Anker. Tydskrif vir Letterkunde, 49(1):195-196. Autumn.

Krüger, J.A. 2009. “Fourie bevraagteken skeefgetrekte waardes rondom ewige jeugdigheid.” Review of Jasmyn by Pieter Fourie. Literator, 30(2):179-181.

Newspaper Articles:

Krüger, Lida. 2013. “Die verleidelike nostalgie van ‘ons’ en ‘hulle.'” Beeld, 5 November. http://www.netwerk24.com/stemme/aktueel/2013-11-15-die-verleidelike-nostalgie-van-ons-en-hulle (Accessed: 16 October 2015.)

Advertisements